Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie bekroond met het Qmentum kwaliteitslabel

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het internationale kwaliteitslabel toegekend aan het psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie (Kortrijk). Zij zijn daarmee het eerste psychiatrisch ziekenhuis in België dat het begeerde ziekenhuisbrede accreditatielabel haalt.

Het ziekenhuis werd meermaals door de auditoren van het NIAZ doorgelicht op basis van het internationale Q-Mentum eisenkader. Dit kwaliteitskader toetst aan de hand van vooraf bepaalde en internationaal erkende normen of kwaliteitsvolle en veilige zorg gegarandeerd kan worden, alsook of de cultuur in de organisatie gericht is op continue verbetering.

“In ons ziekenhuis is kwaliteit reeds verscheidene jaren een belangrijk speerpunt”, geeft Patrick Cokelaere (algemeen directeur, PZ Heilige Familie) aan. “Het NIAZ-Accreditatielabel is de erkenning van onze jarenlange inzet en vormt de hefboom om ook de volgende jaren proactief te blijven inzetten op de best mogelijke zorg die iedere patiënt verdient”.

Vanuit Zorgnet-Icuro willen we het PZ Heilige Familie van harte proficiat wensen met deze NIAZ–accreditatie. “Naast het UPC KU Leuven en Alexianen Zorggroep Tienen is dit reeds het derde psychiatrisch ziekenhuis dat erin slaagt een accreditatielabel te verwerven. Dit bevestigt dat medewerkers, directie en bestuur van onze voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg hun dagelijkse inzet voor een kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt onder meer via accreditatie willen borgen en waarbij steeds meer voorzieningen dit voorbeeld volgen”, zegt Isabel Moens (directeur GGZ, Zorgnet-Icuro). Prof. dr. Dominique Vandijck (directeur Q&S, Zorgnet-Icuro): “Deze NIAZ-accreditatie van Heilige Familie Kortrijk kan dan ook beschouwd worden als een sterk signaal dat ook de psychiatrische ziekenhuizen de kwaliteit van zorg in al hun processen voortdurend toetsen, en duurzaam verankeren in hun werking. Een vaststelling die we als koepelorganisatie toejuichen en vanuit onze transversale Q&S benadering graag blijvend ondersteunen.”