Woonzorg
16/01/2023
Personeel en Organisatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Projectstaffing als businessmodel ontwricht de zorgsector

Op 1 januari 2023 trad een besluit van de Vlaamse Regering in werking waardoor projectverpleegkundigen uitgesloten worden in de financiering van woonzorgcentra en dagverzorgingscentra. HR-dienstverlener in de zorg X-care in Motion onderneemt nu juridische stappen tegen deze beslissing van de Vlaamse overheid. Het bedrijf noemt de beslissing ongrondwettelijk. Zorgnet-Icuro is net de omgekeerde mening toegedaan. De groeiende praktijk van interim- en projectverpleegkundigen moet dringend een halt toegeroepen worden. Bedrijven maken gebruik van de schaarste aan zorgprofielen om een winstgevende business op te zetten. Op de werkvloer ontstaan er ongelijke loons- en arbeidsvoorwaarden. Patiënten en bewoners dreigen de dupe te worden.

Zorgnet-Icuro trok eind vorig jaar al aan de alarmbel. Door de aanhoudende en acute personeelsschaarste stappen steeds meer verpleeg- en zorgkundigen uit vast dienstverband en gaan aan de slag via uitzendarbeid of projectsourcing. Daar krijgen ze betere loon- en arbeidsvoorwaarden dan wie een vast contract heeft. Doordat ziekenhuizen en woonzorgcentra hun tientallen vacatures niet ingevuld krijgen, moeten ze noodgedwongen almaar vaker toch gaan werken met uitzendkrachten en projectverpleegkundigen. Daarvoor betalen ze anderhalve tot twee keer zo veel. Dat zet de al broze financiën van de zorgvoorzieningen nog meer onder druk. De winst gaat naar de uitzend- en projectkantoren.

De uitzend- en projectkantoren rekruteren zeer actief bij verpleeg- en zorgkundigen die met een vast contract aan de slag zijn. Ze bieden hen bovenop hun huidig loon een hoop extralegale voordelen, zoals een wagen en een tankkaart. Bovendien kunnen ze meer eisen stellen wat betreft uurroosters (bv. geen avond- of weekendwerk). Niet zelden neemt een verpleegkundige in zijn of haar zorgvoorziening ontslag om kort daarna via een projectsourcingkantoor in dezelfde voorziening terug aan de slag te gaan. Dat creëert behoorlijk wat wrijvingen binnen de teams op de werkvloer. “Ze vertrekken met de fiets en komen terug met een BMW”, zo drukte een directeur van een woonzorgcentrum het eind vorig jaar uit. Doordat ziekenhuizen en woonzorgcentra voor die projectstaffers dubbel zo veel budget moeten voorzien, kunnen ze uiteindelijk ook minder mensen inzetten.

De inzet van projectstaffing in de zorg groeit meer en meer uit tot een verdienmodel en dreigt de zorgsector, die al zo zwaar onder druk staat, meer en meer te ontwrichten. Het is een sector die gefinancierd wordt met overheidsmiddelen; commercialisering van de inzet van personeel zou niet mogelijk mogen zijn.

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro: “Het belastinggeld moet ingezet worden in de zorg zelf en niet om de winstmarges te spekken van de kantoren die hier een gigantisch gat in de markt hebben ontdekt. De overheid moet hier paal en perk aan stellen, ook Europa, want het probleem gaat verder dan onze landsgrenzen. Anders dreigen de patiënt en de gebruiker op termijn de hogere factuur te betalen.”

Zorgnet-Icuro is samen met een aantal andere partners uit de zorg sinds meer dan een half jaar in gesprek met Federgon, de federatie van private arbeidsbemiddelaars en HR-dienstverleners, om de problematiek te duiden en afspraken te maken over een ethische en deontologische gedragscode voor interimarbeid en projectstaffing die haalbaar is voor de zorgsector. De gesprekken hebben tot nu toe niets opgeleverd, integendeel. Ze hebben geen oren naar onze verzuchtingen. De activiteiten en de winstmarges van de kantoren gespecialiseerd in zorg worden steeds groter. Met een steeds grotere commercialisering van werken in de zorg tot gevolg.

Kijk naar de reportage op het VRT-journaal

Artikel De Morgen: Zorgsector vreest groeiende populariteit freelanceplatformen voor zorgverleners