Projectoproep: ondersteuning van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn

De Koning Boudewijnstichting lanceert een oproep naar projecten die de gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn versterken. 

Mensen nemen dagelijks beslissingen over hun gezondheid. Om dat op een weloverwogen, bewuste manier te doen, hebben ze de juiste informatie en handvatten nodig die ze begrijpen en kunnen gebruiken. Dat vergt gezondheidsvaardigheden. Burgers en patiënten willen graag een actieve rol opnemen in de zorg voor hun eigen gezondheid en ziekte en die van hun naasten. Maar ze ondervinden vaak moeilijkheden om zelf de regie te kunnen voeren over hun gezondheid, ziekte en zorg.

Tussen personen met een zorgbehoefte en de gezondheidszorg wordt voortdurend informatie uitgewisseld. Elke uitwisseling houdt mogelijkheden in om gezondheidsvaardigheden te verbeteren. De projectoproep zet expliciet in op het ontwikkelen en versterken van gezondheidsvaardigheden in het kader de eerstelijnsgezondheidzorg.

Organisaties die daarmee aan de slag willen, kunnen interventies richten op de individuele vaardigheden en mogelijkheden van de persoon met een zorgbehoefte en omgeving, of op de processen en systemen in welzijns- en zorgorganisaties. Een grote diversiteit van initiatieven is dus mogelijk.

Voor wie?

De projectoproep van het Fonds Dr. Daniël De Coninck is gericht naar organisaties uit het middenveld, (sociale) ondernemers, eerstelijnsprofessionelen, patiëntenverenigingen, mantelzorgorganisaties, eerstelijnszones, kennisinstellingen en overheden. Zij kiezen zorgvuldig op welk(e) niveau(s) ze willen ingrijpen om de gezondheidsvaardigheden te versterken. Ze maken die keuze in functie van de behoeften van hun doelgroep, de beschikbare middelen en de beschikbare competenties.

Deelnemen?

Meer info vind je op de website van de KBS.