Projecten internationale solidariteit: oproep voor leden ZNI

Zorgnet-Icuro heeft in zijn begroting 2019 naar jaarlijkse gewoonte een bedrag van 50.000 euro gebudgetteerd in het kader van de internationale solidariteit. De werkgroep die zich buigt over de ingediende projecten en instaat voor de verdeling van die middelen hoopt door zijn werking bij te dragen tot sensibilisering bij de leden voor internationale solidariteit inzake gezondheidszorg. In 2019 wordt een bijzondere oproep gelanceerd. Projecten indienen gebeurt voor 9 november 2019.  

Deze oproep geldt enkel voor leden van Zorgnet-Icuro, meer informatie staat in deze omzendbrief