Woonruimte woonzorgcentrum
18/02/2022
Kwaliteit Zorgbeleid Woonzorg

Project infectiepreventie in woonzorgcentra gaat van start

De medewerkers van de woonzorgcentra zetten zich continu in om de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden aan hun bewoners. Ze streven er dagelijks naar om van het woonzorgcentrum  een plek te maken waar het aangenaam wonen en leven is met een goede balans tussen veiligheid en geborgenheid. Het is dat evenwicht dat door de pandemie meer dan ooit onder druk kwam te staan.

Nieuw co-creatief project

Zorghygiëne maakt al langer deel uit van kwaliteitsvolle zorg maar het is duidelijk hoe essentieel het is om te blijven inzetten op infectiepreventie. Om de woonzorgcentra als thuisvervangende omgeving daarbij te ondersteunen ging begin februari het project ‘Infectiepreventie, gewoon doen’. Het project is een initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid, wordt gezamenlijk aangestuurd door de ouderenzorgkoepels (VLOZO, VVSG en Zorgnet-Icuro) en uitgevoerd door Liantis. 

Infectiepreventie, gewoon doen

Met de projectmiddelen ter beschikking gesteld door minister Beke willen de koepels ouderenzorg samen met Liantis en in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid correcte kennis en informatie ter beschikking stellen om goed werk te blijven maken van infectiepreventie. Zo kunnen ze zichzelf én de bewoners zo goed mogelijk beschermen.

Concreet beoogt het project het in kaart brengen van welke elementen uit de werking, organisatie en beleid van een woonzorgcentrum nodig zijn om voldoende draagvlak op te bouwen voor een kwaliteitsvol infectieveilig gedrag en dit te faciliteren, rekening houdend met de  woonleefwereld van de bewoner. De projecthouders zullen dit onder meer doen aan de hand vaneen grootschalige bevraging  bij een representatieve steekproef van 300 Vlaamse woonzorgcentra over succesfactoren en mogelijke hindernissen bij een infectiepreventiebeleid;

  • de relevante quick wins uit dit onderzoek communiceren naar alle woonzorgcentra;
  • samenwerken met interdisciplinaire focusgroepen;
  • beleidsaanbevelingen formuleren gebaseerd op verworven inzichten én de bredere tips bezorgen die WZC kunnen gebruiken binnen de dagdagelijkse werking.