Prijs van de Spirituele Zorg: nomineer jouw kandidaat

In 2013 besliste de Beroepsvereniging Zorgpastores om op haar jaarlijkse congresdag een Prijs van de Spirituele Zorg uit te reiken. In 2019 zullen ze de prijs voor de vijfde maal uitreiken. Met de uitreiking zetten ze jaarlijks het belang van de spirituele zorg in de kijker. Daarnaast wil de Beroepsvereniging daarmee ook onderlijnen dat zij echt wel een ambassadeur van de spirituele zorg in Vlaanderen wil zijn.

Het ene jaar wordt de Prijs van de Spirituele Zorg overhandigd aan een niet-spirituele zorgverlener die vanuit de eigen expertise toch aandacht vraagt voor de spirituele dimensie in de zorg, het andere jaar aan een spirituele zorgverlener voor hun uitdrukkelijke inzet voor de spirituele dimensie die ook inspirerend kan werken naar andere pastores of voorzieningen toe.

In juni 2018 ging de prijs naar het pastoresteam van AZ Sint-Lucas in Brugge. In 2019 gaat de prijs dus opnieuw naar een genomineerde die geen spiritueel zorgverlener is. 

Hoe kan je een kandidaat nomineren?

Via verschillende kanalen roept de Beroepsvereniging zorgverleners en directies van zorginstellingen op een kandidaat te nomineren. Stemmen verloopt later online op de website van de Beroepsvereniging. Stemmen kan enkel door de leden van de beroepsvereniging.

Je kan een persoon nomineren op dit e-mailadres " target="_blank"> , en dat voor 23 januari 2019.  
 
Welke criteria worden in acht genomen om iemand te nomineren?

  • Wat is de impact van het werk van de genomineerde op de spirituele zorg?
  • Hoe draagt de genomineerde bij aan de zichtbaarheid en belang van de spirituele zorg?
  • Waarin is deze genomineerde innovatief?
  • Op welke manier versterkt de genomineerde het imago van de spirituele zorgverlening?
  • Op welke manier draagt de genomineerde bij aan interdisciplinariteit, professionaliteit of onderzoek?

Uitreiking

De prijs zal worden uitgereikt op de jaarlijkse studiedag van de Beroepsvereniging Zorgpastores, op 6 mei 2019, in Leuven.

Wie won de prijs de voorbije jaren?

  • 2017 - Pastoresteam van AZ St. Lucas Brugge
  • 2016 - Mia Leijssen: hoogleraar aan de KU Leuven en psychotherapeut, verbonden aan de onderzoeksgroep klinische psychologie
  • 2015 - Geert Vanacker: pastor in het Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede in Menen
  • 2014 - Mieke Vermandere: academisch centrum voor huisartsgeneeskunde KU Leuven; net gepromoveerd met haar doctorale proefschrift “Spirituality at the end of life: art or science?”