Prijs Spirituele Zorg voor de pastorale dienst van AZ Sint-Lucas Brugge

Op 16 mei 2018 kreeg de pastorale dienst van het AZ Sint-Lucas Brugge de Prijs Spirituele Zorg. De Beroepsvereniging van Zorgpastores bekroonde de drie pastores van het ziekenhuis voor hun Spiritwijzer. Dat instrument helpt spirituele noden te detecteren en bespreekbaar te maken. En dat gaat veel breder dan de vraag om een ziekenzalving of de communie te ontvangen. 

Annelien Van der Borght van het pastoraal team: “Hulpverleners associëren spirituele zorg nog te vaak alleen met expliciet godsdienstige vragen. Terwijl er veel alledaagse uitdrukkingen zijn die verwijzen naar een spirituele behoefte. De uitspraak ‘ik zal nooit meer dezelfde zijn’ verwijst bv. naar ‘verlies van identiteit’. En een patiënt die zegt ‘het is altijd maar afwachten’ heeft misschien wel te kampen met gevoelens van ‘onmacht’.”

Voor veel hulpverleners is de Spiritwijzer een ogenopener. “Ik wist niet dat achter die gewone uitspraken een spirituele nood schuilging,” zeggen ze. 

Annelien Van der Borght: “Door onwetendheid of onmacht bij de hulpverlener durven diepe geestelijke noden in een zorgcontext weleens afgewimpeld worden: ‘Ach, trek het u niet aan. Het zonnetje schijnt en straks komt uw dochter op bezoek.’ De Spiritwijzer moedigt hulpverleners in de eerstelijn aan om spirituele signalen op te vangen en om ze met een open houding verder te onderzoeken.”

Ze hebben de tool ontwikkeld in het ziekenhuis, nadien is hij samen met Caritas verder ontwikkeld tot een specifieke variant voor ouderenvoorzieningen en een variant voor voorzieningen die psychiatrische patiënten begeleiden.

Meer weten?

De Spiritwijzer bestaat in drie versies: één voor algemene ziekenhuizen, één voor de ouderenzorg en één voor de psychiatrie. Je kan ze bestellen via de website van Caritas Vlaanderen. Er is ook een vormingsaanbod voor het gebruik van de drie instrumenten.