PREZO Woonzorg certificeringstraject uit de startblokken…

Op vrijdag 8 januari 2016 ondertekenden Zorgnet-Icuro en Perspekt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Daarin organiseren ze zich samen om de Certificering van Vlaamse woonzorgcentra met PREZO Woonzorg mogelijk te maken. De samenwerking tussen ZorgnetIcuro en Perspekt loopt al langer, en leidde tot het PREZO Woonzorg kwaliteitsmodel (2013), de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en de daarbij horende vormingen en workshops (2013-2015). Op basis van het systeem werd ook de PREZO Woonzorg ICT-tool ontwikkeld.

Het certificeringsproject verloopt in drie fasen. Fase I wordt de PREZO Woonzorg standaard ontwikkeld, en wordt de methodiek en de exacte inhoud van het certificaat vastgelegd. In fase II wordt met een eerste groep van geïnteresseerde woonzorgcentra een traject naar certificering gegaan. Vermoedelijk zal dit al eind 2016 opstarten. In fase III dient ten slotte de verankering van de certificering met PREZO Woonzorg in Vlaanderen te gebeuren.

De eindverantwoordelijkheid voor de certificering ligt bij Perspekt. Ze engageren zich om met ons een krachtig systeem uit te werken, dat beschikbaar wordt gesteld aan voor voorwaarden die haalbaar zijn voor de woonzorgcentra. Het is de bedoeling dat de audits zullen worden uitgevoerd door Vlaamse auditoren, die door Perspekt worden opgeleid over PREZO-audit en PREZO-Woonzorg.

Ook vanuit Vlaanderen is er aandacht voor ons kwaliteitssysteem. We blijven zorg dragen voor een afstemming tussen het systeem en de door Vlaanderen gestelde verwachtingen rond kwaliteit in de woonzorg.

Met deze nieuwe stap denken we een extra impuls te geven aan de beweging naar excellentie en transparantie die toch al heel wat voorzieningen hebben ingezet door met PREZO Woonzorg aan de slag te gaan.

 

 

 

(Copyright foto FreeImages.com/SarahWilliams)