Preventie van burn-out in ondernemingen: indienen projecten

Op 15 juni 2018 heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een kader creëert voor pilootprojecten die de preventie van burn-outs in de ondernemingen beogen. Projecten zullen vanaf 1 juli 2018 ingediend kunnen worden.

Omdat de burn-outproblematiek meer en meer aan belang toeneemt in onze samenleving, hebben de sociale partners in het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 het initiatief genomen om dat onderwerp ter harte te nemen. Met de steun van de minister van Werk hebben de sociale partners werk gemaakt van projecten die ondernemingen financieel ondersteunen in de preventie van burn-outs op het werk.

De projecten beogen de primaire preventie van burn-out op het werk. Dat betekent dat het niet gaat om individuele curatieve acties, maar wel om collectieve maatregelen die gevallen van burn-out in de onderneming willen vermijden (of minstens beperken). Om dat te realiseren, kunnen ondernemingen een financiële ondersteuning verkrijgen.

Op de website van de Nationale Arbeidsraad vind je meer informatie over de inhoud van de projecten en de gekoppelde voorwaarden. Ook indienen moet langs die weg. 

Wat is de timing?

  • Projecten indienen kan van 1 juli 2018 tot en met 15 september 2018 (vanaf 2019 geldt de termijn 1 juni tot 31 juli);
  • De sociale partners en experts zullen tegen 15 november 2018 de projecten beoordelen (vanaf 2019 is de deadline ten laatste 30 september);
  • De minister neemt een beslissing, de aanvrager van het project krijgt die ten laatste op 15 december 2018  (vanaf 2019 geldt ten laatste 30 november als einddatum);
  • Het project wordt uitgevoerd van 15 december 2018 tot 14 december 2019;
  • Ten laatste op 31 januari 2019 krijgen de gekozen ondernemingen een eerste schijf uitbetaald van het hun toegekende budget.

Andere projecten inzake burn-out

Ook minister Maggie De Block wil de burn-outproblematiek aanpakken. Door middel van een pilootproject voor de ziekenhuis- en bankensector wil ze minstens 300 à 1.000 werknemers helpen door middel van een begeleidingstraject op maat. De overheid zal de kosten van die maatregelen terugbetalen (totaalbudget voorzien van 2,5 miljoen euro). Fedris (Federaal Agenschap voor Beroepsrisico’s) coördineert de projecten. Het koninklijk besluit van 7 februari 2018 ter uitvoering van die maatregel werd al op 7 mei 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Andere projecten (waarvan de inhoud nog onbekend is), zijn nog op komst. Meer info op de website van Unisoc.