Premie zorgpersoneel: liever structurele maatregelen zonder discriminatie

Gisteren 25 juni keurde een meerderheid in de Kamer een amendement aan de noodbegroting toe waardoor het zorgpersoneel dat werkt in de federale sectoren een consumptiecheque krijgt van 300 euro. Het personeel dat werkt in de sectoren die vallen onder Vlaamse bevoegdheid krijgt die premie niet. Zorgnet-Icuro pleit voor doordachte structurele maatregelen om het personeel te waarderen. We moeten ons hoeden voor beslissingen die discriminatie in de hand werken.

Het amendement zorgt ervoor dat 125.000 federale werknemers in de algemene ziekenhuizen, thuisverpleging en wijkgezondheidscentra een cheque krijgen van 300 euro die ze kunnen uitgeven in de horeca, winkels of de culturele sector. Het gaat in totaal om een extra uitgave van 37 miljoen euro. Woensdag was er een gelijkaardig voorstel ingediend in het Vlaams parlement voor een premie voor het personeel in de Vlaamse sectoren. Dat amendement kreeg echter in het Vlaams parlement geen meerderheid. Het resultaat is dat de 127.000 werknemers van onder meer de woonzorgcentra, revalidatieziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, … de premie niet krijgen. Dit installeert een ontoelaatbare discriminatie tussen werknemers die zich allemaal even hard inzetten om goede zorg te bieden.

We pleiten vooral om verder niet te werken met eenmalige beloningen maar voor een structurele vorm van loonaanpassing. Een verdere uitrol van IF-IC, de functieclassificatie met bijhorende loonbarema’s, is hiervoor het richtsnoer. Daarover lopen momenteel op het federale niveau onderhandelingen. Het niet gelijk lopen van maatregelen op het federale en het Vlaamse niveau leidt tot discriminatie en een oneerlijke concurrentie tussen sectoren, iets wat we in tijden van personeelsschaarste absoluut moeten vermijden. Zorgnet-Icuro hoopt dat beide bestuursniveaus systematisch dezelfde maatregelen neemt.