Pilootprojecten persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie

In oktober 2018 lanceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in opdracht van minister Jo Vandeurzen, het eerste referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. Met de financiële steun van de Vlaamse overheid en Cera wordt dat referentiekader in 2019 verder uitgerold in Vlaanderen: zes zorgvoorzieningen zijn geselecteerd als pilootproject en worden ambassadeur van persoonsgerichte zorg.

Vlaanderen gaat voor persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. In oktober 2018 stelde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in opdracht van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie voor op een symposium in het Vlaams Parlement. De zorgsector reageerde enthousiast op de persoonsgerichte en warme visie op zorg uit het referentiekader dementie. Om de vertaling naar de praktijk een duwtje in de rug te geven, lanceerden de Vlaamse overheid, Cera en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen de projectoproep ‘deMENSindezorg’.

Twee ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee thuiszorgvoorzieningen gaan in 2019 aan de slag rond de zes fundamenten van goede zorg uit het referentiekader en worden daarin begeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Ze zullen gecoacht worden in een gebalanceerde beeldvorming over dementie, zo gewoon mogelijk leven, autonomie en geborgenheid, afgestemde zorg, het betrekken en ondersteunen van mantelzorgers en vorming voor de medewerkers en vrijwilligers.

Laureaten 

  1. Woonzorgcentrum Heilig Hart (Sint-Niklaas)
  2. Woonzorgcentrum Lindelo (Lille)
  3. Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten (Mechelen)
  4. ZNA Hoge Beuken (Antwerpen)
  5. Dagverzorgingscentrum Het Portiek – De Korenbloem (Kortrijk)
  6. Dienst Maatschappelijk Werk CM Limburg (Hasselt)

Meer info over de pilootprojecten vind je op de website van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen