PC Multiversum bezegelt fusie met specifieke adolescentenwerking

Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen (Boechout) en Psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus (Mortsel) fuseren officieel op 1 januari 2017 tot Psychiatrisch Centrum Multiversum en bezegelen deze krachtenbundeling met een specifieke werking voor adolescenten.

Beide psychiatrische centra spelen al meer dan 100 jaar een toonaangevende rol in de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Antwerpen. De keuze voor een gemeenschappelijke zorgstrategie maakt het mogelijk om een doorgedreven gespecialiseerde behandeling in diverse trajecten te ontwikkelen en verder in te zetten op vermaatschappelijking van de zorg.

Een belangrijk speerpunt hierin is de ontwikkeling van een specifieke werking rond adolescenten, die werd opgestart vanaf 2 november 2016. Onderzoek toont aan dat ruim 50% van de ernstige psychiatrische problemen aanvangt rond de leeftijd van 14 jaar en 75% vóór de leeftijd van 24 jaar. Het aanbod bestaat zowel uit crisis- en behandelingsgerichte modules.