Patiënt meer betrokken bij de zorg dankzij app

Het gebruik van apps in de zorg houdt verschillende voordelen in. Apps kunnen het contact tussen patiënten en zorgverleners bevorderen, via een app kunnen zorgverleners hun patiënten beter opvolgen, en belangrijk, patiënten die een app gebruiken zijn vaak extra gemotiveerd om de behandeling te volgen. Dat blijkt uit de eindevaluatie van de 24 pilootprojecten rond mobile health.

Eén punt viel erg op tijdens de finale evaluatie van de 24 projecten. De beste projecten waren die waarin iedereen vertegenwoordigd was: naast de patiënten en de zorgverleners ook het management van de zorgorganisatie en de industriële partner. Verder bevestigde de eindevaluatie de sterke punten en de aandachtspunten van de tussentijdse evaluatie in november 2017. Een grote troef van apps is het extra comfort dat ze kunnen bieden, zowel aan patiënten als aan zorgverleners. Een ander belangrijk voordeel is de verhoogde betrokkenheid van de patiënt. Patiënten die een app gebruiken, volgen hun behandeling vaak beter op en ze voelen zich ook veilig en beter ondersteund, doordat een zorgprofessional vanop afstand mee kan volgen. Het gebruik van een app kan ook belangrijke gezondheidseconomische voordelen opleveren. In ongeveer de helft van de projecten bleek dit ook in de praktijk. Het aantal ongeplande consultaties nam af, de ligdagen in het ziekenhuis daalden, de medicatie kon fijner worden afgesteld, er traden minder spoedsituaties op, het aantal complicaties verminderde…

De duurtijd van 6 maanden was te kort om voldoende klinische evidentie te verzamelen, maar dat was ook het opzet niet van de pilootprojecten. De bedoeling was om aan de hand van praktijkervaringen op beperkte schaal en in een veilige omgeving te bepalen welke omkadering er nodig is om medische apps zo snel mogelijk een officiële plaats te geven in de gezondheidszorg. De komende weken zal elk van de 24 pilootprojecten nog een uitgebreide individuele feedback ontvangen.