Pascal De Decker over de woonbehoeften van ouderen

In het boek Oud, arm en huurder geven Pascal De Decker en Emma Volckaert een stem aan een bevolkingsgroep die weinig zichtbaarheid geniet. Ze lieten 32 Gentse ouderen, die uit financiële noodzaak huren, aan het woord over hun woonsituatie. De Decker en Volckaert zijn respectievelijk socioloog en politicoloog. Beiden zijn verbonden aan de onderzoeksgroep P.PUL – Planning for People, Urbanity & Landscape — van de Architectuurfaculteit van de KU Leuven. Geëngageerde wetenschappers, met boeiende inzichten voor iedereen die van ver of nabij met zorg te maken heeft. En dat zijn we allemaal een beetje. Zorgwijzer kon Pascal De Decker strikken voor een interview.

Lees het artikel