Partijen stellen onrealistische besparingen voor

PERSBERICHT. Volgens de berekende partijprogramma’s van VK14 plannen alle politieke partijen nieuwe besparingen in de federale gezondheidszorg, die bovendien een pak hoger liggen dan in de voorgaande jaren. Ons eerdere noodsignaal viel duidelijk in dovemansoren. Nu is het tijd om de mogelijke gevolgen van dergelijke hallucinante besparingen heel concreet in kaart te brengen.

De ziekteverzekering kreeg de voorbije legislatuur (2010-2014) een besparing van 1,543 miljard opgelegd, waarvan naar schatting zo’n 400 miljoen euro op rekening van de ziekenhuizen kwam (rechtstreeks en onrechtstreeks via besparingen op de artsenhonoraria). De gevolgen zijn niet min: vier op de tien ziekenhuizen draaien inmiddels verlies.

De besparingen die de politieke partijen de komende legislatuur (2015-2019) in de federale ziekteverzekering willen doorvoeren, liggen een pak hoger (cijfers gebaseerd Rekening 14):

 • CD&V: 1 miljard
 • NVA: 2,1 miljard
 • Groen: 2,3 miljard
 • Open VLD: 3,5 miljard
 • Vlaams Belang: 4,3 miljard
 • Sp.a bespaart in totaal 2,8 miljard in de sociale zekerheid (niet gespecifieerd waar in de sociale zekerheid)

Geen enkele partij vertelt precies hoe ze die hallucinante besparingen in de federale ziekteverzekering zullen realiseren. Er kan rechtstreeks bespaard worden in het budget financiële middelen van de ziekenhuizen (vermindering  personeel), de artsenhonoraria, de geneesmiddelen, de tandzorg, de kine, de thuisverpleging. Ook kunnen de bijdragen die de patiënt betaalt (het “remgeld”) en de supplementen worden verhoogd.

Wie zal het voelen?

Voelde de patiënt die besparingen tot dusver alleen in de dienstverlening (betalende parking of tarieven van de cafetaria, bijvoorbeeld), dan staat nu de kwaliteit van zorg op de helling. Het gaat immers om gigantische bedragen.

 • 1 miljard besparen betekent meer dan het schrappen van de volledige tandzorg gedurende één jaar (nu een jaarbudget van 870 miljoen euro); of nog de loonkost van 16.000 VTE zorgpersoneel gedurende één jaar.
  ·         2,1 miljard vertegenwoordigt nagenoeg de helft van het volledige jaarbudget geneesmiddelen (4,3 miljard).
  ·         2,3 miljard besparen betekent omgerekend grosso modo de sluiting van ca. 40 ziekenhuizen.
  ·         3,5 miljard is de kleine helft van de totale artsenhonoraria gedurende één jaar (jaarbudget van 7,8 miljard)

Hervorming

Efficiëntie lijkt het toverwoord waarachter alle politieke partijen zich verschuilen. Maar 3 à 4 miljard vind je niet door wat ‘efficiënter’ te gaan werken. Dergelijke besparingen op zo korte termijn, zonder een grondige hervorming van het verouderde systeem, zullen in elk geval een sociaal bloedbad aanrichten en de kwaliteit van zorg aantasten. Zorgnet Vlaanderen vraagt de politieke partijen te kiezen voor een visie op lange termijn: eerst een grondige hertekening van het systeem met een groeinorm van 2% (bovenop de index) die het transitieproces een kans moet geven. Eens de hervormingen op kruissnelheid zijn, zal de efficiëntie vanzelf volgen.