Overheid steunt ziekenhuizen met 1 miljard euro

De federale overheid ondersteunt ziekenhuizen door hen een thesaurievoorschot toe te kennen van één miljard euro. Hierdoor kunnen ze een gebrek aan inkomsten overbruggen en beschikken ze over voldoende middelen om de strijd tegen de coronapandemie aan te gaan.

Met dat thesaurievoorschot voor de ziekenhuizen wil de regering de continuïteit van hun werking verzekeren. De coronacrisis dwingt de ziekenhuizen, de artsen en andere zorgverleners die er werken om noodplannen uit te voeren die een grote en onvoorziene impact hebben op hun normale activiteiten. Doordat de geplande consultaties en ingrepen uitgesteld zijn, lijden de ziekenhuizen een groot verlies aan inkomsten. Maar de uitvoering van de noodplannen gaat vaak gepaard met bijkomende kosten aan materiaal en personeel waarvoor de ziekenhuizen nu onvoldoende financiële middelen hebben.

Ten laatste midden april zouden de fondsen aan de verschillende ziekenhuizen worden toegekend. De BVAS zal erop toezien dat de ziekenhuisartsen hun rechtmatig aandeel van het voorschot krijgen.

Bron: Belga