Opstart schakelzorgcentrum in Vilvoorde

Wanneer de capaciteit van ziekenhuizen onder druk komt door de opname van patiënten met het coronavirus, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra. Die centra zorgen zo voor extra capaciteit. De Vlaamse Regering heeft beslist het schakelzorgcentrum in Vilvoorde op te starten.

Het doelpubliek voor dit centrum zijn enerzijds mensen, zowel COVID-19-patiënten als anderen, die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen, bijvoorbeeld omdat de zorg thuis nog niet continu gegarandeerd kan worden. Anderzijds kunnen ook COVID-19-patiënten opgevangen worden die nog herstellend zijn, maar die al sterk genoeg zijn om het ziekenhuis te verlaten, zolang zij maar zorgvuldig klinisch toezicht krijgen zodat ze bij eventuele achteruitgang snel terug naar het ziekenhuis verwezen worden. Ook vanuit de triageposten van de huisartsen en in heel precaire situaties vanuit de thuissituatie zelf kunnen mensen naar de schakelopvang gestuurd worden (mits medische check via de spoeddienst van het ziekenhuis) in afwachting van ziekenhuisopname of een terugkeer naar huis.

Eerder werden ook al schakelzorgcentra in Sint-Truiden, Tienen, Aalst, Beersel en Leuven opgestart.

Download hier de nieuwste handleiding voor schakelzorgcentra (versie 12 april).
Bekijk hier een oplijsting van de actieve schakelzorgcentra in Vlaanderen.