Opstart pyschosociaal coördinatiecomité en ander nieuws vanuit de psychosociale hulpverlening

Opstart psychosociaal coördinatiecomité (PSCC)
Met de afkondiging van het psychosociaal interventieplan (PSIP) hebben de psychosociaal managers (PSM) van FOD Volksgezondheid  een “psychosociaal coördinatiecomité” (PSCC) opgezet. Er zijn heel veel verschillende diensten en instanties die vanuit hun bevoegdheid werken rond psychosociale thema’s in de zeer brede zin van het woord. Het PSCC wil ervoor zorgen dat dit zoveel als mogelijk gestroomlijnd kan verlopen en dat we zo goed mogelijk samenwerken. 

Informatie over psychosociale ondersteuning voor de bevolking
Een eerste campagne rond omgaan met stress in tijden van corona en algemene psychosociale tips werd al verspreid. De informatie is te raadplegen via onderstaande linken

Informatie voor werkgevers
Werkgevers blijven in eerste instantie verantwoordelijk voor het welzijn van hun medewerkers via de gebruikelijke kanalen (vertrouwenspersonen, interne opvangteams, sociale diensten, EDPBW, etc.). 

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: een belangrijke partner!
Co-Prev, de koepel voor externe diensten preventie en bescherming op het werk (EDPBW), voorziet proactief communicatie naar alle klanten opdat zij de nodige tips en ondersteuning krijgen om dit te blijven organiseren. Ook voor hen is dit een onvoorziene situatie. Meer informatie volgt!

Zorgverleners
Onze zorgverleners staan onder grote druk. Vertrouwenspersonen, interne opvangteams (Bv FIST, Stressteam, etc.), sociale diensten, etc. hebben de handen meer dan vol.
Zowel vanuit de EDPBW als vanuit het PSCC is er ondersteuning voor deze zwaar belaste doelgroep via gerichte communicatie met tips voor zorgverleners (zelfzorg): zie deze link.
 

Klik hier door naar de volledige nieuwsbrief