Oproep onderzoek beleving levenseindezorg tijdens corona

In coronatijd werden zorgverleners veel vaker geconfronteerd met overleden patiënten dan normaal. Hoe gingen ze daarmee om? Werden ze voldoende begeleid? Wat kan beter? UZ Brussel voert samen met Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde (VUB) een internationale studie naar de beleving van alle hulp- en zorgverleners met levenseindezorg in coronatijd. Deelnemen aan het onderzoek kan door de vragenlijst in te vullen.

Wie werkzaam is in de zorg, in het ziekenhuis, thuis of het woonzorgcentrum, als, arts, verpleegkundige, zorgkundige, psycholoog, of andere hulp- of zorgverlener, en te maken kreeg met een overlijden na 15 maart (al of niet door COVID-19), kan aan het onderzoek deelnemen. Dat kan door een vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst kost u max. 15 minuten.

>>> Naar de vragenlijst

Meer informatie over de studie: http://endoflifecare.be/news/vragenlijst-voor-zorgverleners-die-zorg-aan-stervende-patienten-leveren-tijden-van-corona