Oproep: neem deel aan een grootschalig onderzoek naar de visie op kwaliteitsvolle diagnostiek in Vlaanderen

Oproep: neem deel aan een grootschalig onderzoek naar de visie op kwaliteitsvolle diagnostiek in Vlaanderen

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw wil aan de hand van een vragenlijstonderzoek de visie van diagnostici en diagnostici in opleiding op kwaliteitsvolle diagnostiek in Vlaanderen in kaart brengen. Bijkomend wil het centrum ook nagaan wat de noden van het werkveld zijn om kwaliteitsvolle diagnostiek te realiseren. De resultaten van het onderzoek zullen onder andere als input dienen om kwaliteitsondersteunende trajecten uit te tekenen die inzetten op vorming en de ontwikkeling van kwaliteitsvolle diagnostische instrumenten en methoden in Vlaanderen. Daarnaast zal het centrum zich engageren om de gerapporteerde knelpunten en noden vanuit de praktijk bespreekbaar te maken op beleidsmatig niveau. Om dat te kunnen realiseren, hebben ze ook jouw mening nodig.

Wil je meewerken aan een doorgedreven kwaliteitsverbetering van diagnostiek in Vlaanderen, dan nodigt het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek je graag uit tot deelname aan het onderzoek. De vragenlijst kan je hier tot en met 31 augustus 2018 invullen.

Meer info via: communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be