Oproep Leernetwerk Wonen en Leven: meer huizen kunnen starten!

In september 2018 konden 20 woonzorgcentra als piloten starten in een lerend netwerk om meer Wonen en leven in hun huizen tot stand te brengen. Zij werken elk op hun  eigen manier en tempo aan een cultuur in huis die bewoners meer regie geeft over hun leven en die medewerkers meeneemt naar meer eigenaarschap en professionaliteit in hun job.

Na amper een half jaar zijn we duidelijk: dit is zo waardevol en het werkt … Hier willen we meer huizen op de kar krijgen. Eind maart starten we een tweede lichting. Deze lichting kan genieten van wat al geleerd en ontwikkeld werd in de pilotengroep. Gratis is het deze keer evenwel niet. Daar zijn de middelen uit het project (convenant tussen Zorgnet, VVSG en de Vlaamse Regering) niet toereikend voor. Maar mits een bijdrage in de honorariumkost van begeleiding, kan je met ons mee.

Geïnteresseerd? Lees hier meer…