Oproep: Herstelgerichte organisaties in de GGZ versterken

Het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting willen het herstel bevorderen van personen met een psychische kwetsbaarheid. De Fondsen en de Stichting willen investeren in een geestelijke gezondheidszorg die op herstel is gericht. Ze doen een oproep aan elke organisatie die actief is in de geestelijke gezondheidszorg en/of die de gebruikers en hun omgeving begeleidt om zich kandidaat te stellen. 

De projectoproep komt er met het oog op een structurele versterking van organisaties die vanuit een herstelgerichte visie werken. Dat gebeurt met een begeleiding op maat gedurende een periode van maximum drie jaar. Bij deze oproep zullen twee tot drie organisaties worden ondersteund. De steun is een combinatie van directe financiering en externe consultancy die de maatschappelijke impact van de organisaties wil bestendigen en doen groeien.

Meer informatie en alle voorwaarden vind je hier.