Oproep: 6 pilootprojecten bij het referentiekader voor personen met dementie

In 2019 worden zes zorgvoorzieningen (woonzorgcentra, thuiszorgvoorzieningen en ziekenhuizen) geselecteerd die gedurende minimaal zes maanden coaching en vorming krijgen over het referentiekader dementie, aangepast aan hun noden en mogelijkheden. De begeleiding vanuit het Expertisecentrum Dementie krijgt financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid en Cera. De oproep voor 'Ik, jij, samen MENS' loopt van 4 januari tot en met 8 februari. 

In Vlaanderen wonen ongeveer 132.000 mensen met dementie. We gaan voor warme, persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie, waar zij ook wonen of verblijven. In otkober publiceerde het Expertisecentrum Dementie het inspirerende boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’. Dat wil de blauwdruk worden voor goede dementiezorg voor de hele zorgsector. In 2019 en 2020 gaat het Expertisecentrum Dementie een stapje verder, en daar zetten de Vlaamse overheid en Cera graag mee de schouders onder. 

Werk je in een zorgvoorziening in de thuiszorg, in de residentiële zorg of in een ziekenhuis en is je organisatie bereid om persoonsgerichte zorg (nog meer) in de praktijk te brengen? Dien dan ten laatste op vrijdag 8 februari 2019 je aanvraag in. Dankzij de steun van Vlaanderen en Cera kunnen zes zorgvoorzieningen instappen in een piloottraject met als uiteindelijk doel het uittesten, promoten en duurzaam inbedden van goede praktijken. De jury zoekt projecten die een diversiteit vertonen in aanpak, regio en doelstelling.

Streven naar persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie 

De pilootprojecten gaan aan de slag met de zes fundamenten van goede zorg, zoals die in het referentiekader dementie beschreven staan:

 • een gebalanceerde beeldvorming over dementie
 • het normalisatieprincipe
 • het zoeken van de balans tussen autonomie en geborgenheid
 • afgestemde zorg
 • het ondersteunen van mantelzorgers
 • inzetten op de vaardigheden van medewerkers en vrijwilligers

Aanbod: een traject van minimaal zes maanden dat bestaat uit vorming, intervisie en coaching 

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen begeleidt je in de transitie naar afgestemde, persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. Samen met jouw organisatie zoeken ze naar de beste aanpak om organisaties te ondersteunen in dit transitieproces.

Doel

 • Een volgehouden bereidheid om te werken aan kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie
 • Een kritische blik op de huidige werking
 • Een grote gedragenheid van een persoonsgerichte visie door het management
 • Het samenstellen van een veranderteam
 • Deelname aan de lerende gemeenschap
 • Duurzaamheid: het verderzetten van de implementatie, ook na afloop van het project
 • Het opstellen van een draaiboek waarin het project duidelijk wordt omschreven en waarmee andere organisaties gelijkaardige projecten kunnen organiseren.

Dien je aanvraag in voor 8 februari via www.cera.coop. Opgelet, de Cera-website wordt vernieuwd en zal niet toegankelijk zijn tussen 24 en 29 januari 2019. Meer informatie vind je op www.dementie.be en www.cera.coop. 

Dit is de link naar de publicatie ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’.