Opleidingsbehoeften-onderzoek in de sector ouderenzorg 2018

Het Sociaal Fonds Ouderenzorg heeft een studie gemaakt over de vormingsbehoeften in de ouderenzorg. Werknemers in de sector hebben nood aan opleiding en ondersteuning op verschillende vlakken. Ze moeten kunnen omgaan met evoluties zoals de vergrijzing van de bevolking en de toename van zwaardere pathologieën, maar ook met de bewoners en hun familie. 

Ouderenzorg is een belangrijke sector in België, zowel naar het aantal instellingen als naar het aantal werknemers. De sector is in volle ontwikkeling en onderhevig aan verschillende evoluties die in de nabije toekomst de sector en haar werknemers grondig zullen beïnvloeden en waar de sector nu al op sommige vlakken de gevolgen van ondervindt. Een van de belangrijkste en meest gekende evoluties is de vergrijzing van de bevolking, waardoor de druk op de sector ouderenzorg fors toeneemt. Maar ook andere trends, zoals de toename aan zwaardere pathologieën, de latere toetreding van bewoners tot woonzorgcentra ... zorgen ervoor dat de werknemers in de sector nood hebben aan opleiding en ondersteuning om met die evoluties optimaal mee te kunnen.

Toch zijn het niet alleen de grote trends die de sector kent die een invloed uitoefenen op de opleidingsbehoeften van haar werknemers. Er zijn ook heel wat behoeften voor vorming op het vlak van het omgaan met bewoners en hun familie, collega’s, teamverantwoordelijken en het persoonlijk functioneren van de werknemers in de sector ouderenzorg. Daarom vond het Sociaal Fonds Ouderenzorg het ook belangrijk om de opleidingsbehoeften rond die aspecten in kaart te brengen.

Om het opleidingsaanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de actuele behoeften en trends in de sector heeft het beheerscomité van het Sociaal Fonds Ouderenzorg ervoor gekozen om de samenstelling van het aanbod te baseren op een bevraging van de sector via een opleidingsbehoeftenonderzoek. Dat onderzoek werd in de loop van de tijd reeds een aantal maal gevoerd (APEF 2004 – Wallonië, VIVO 2006 – Vlaanderen, FE.BI 2010 –Federaal) om de vinger aan de pols te kunnen houden op het vlak van de opleidingsbehoeften in de sector. Het meest recente onderzoek werd toevertrouwd aan de studiedienst van vzw FE.BI, de vzw die een aantal Sociale Fondsen groepeert waaronder het Sociaal Fonds Ouderenzorg. Dit onderzoek werd gevoerd bij 395 werkgevers en 820 werknemers en tracht een beeld te schetsen van de belangrijkste opleidingsbehoeften in de sector ouderenzorg. Ook de stafmedewerkers ouderenzorg van Zorgnet-Icuro werkten mee. 

Het rapport omvat, naast een beschrijving van de gehanteerde methodologie, de belangrijkste resultaten van het opleidingsbehoeftenonderzoek. Je vindt er een overzicht van de meest belangrijke opleidingsbehoeften in de sector, alsook een indicatie van de huidige trends in de sector ouderenzorg.

Bekijk het rapport.