Opleiding najaar 2021: Crisisbeheer in de zorg

Crisissen zijn vaak een mentale uitputtingsslag. De verwachtingen van de betrokkenen en de brede samenleving zijn niet min: leidinggevenden worden verondersteld adequaat te handelen en transparant te communiceren wanneer zich een klein of groot incident voordoet. Covid-19 leerde ons dat een goede voorbereiding op mogelijke crisissen geen overbodige luxe is. Het kunnen beschikken over een getraind, wendbaar en goed samenwerkend team is goud waard op het moment dat Murphy zich aandient.

Nieuwe opleidingen voor de leden van Zorgnet-Icuro

Sinds 2017 organiseert Zorgnet-Icuro in samenwerking met het gespecialiseerde crisisadviesbureau PM • Risk Crisis Change opleidingen “crisisbeheer in de zorg”. De basis- en gevorderdencursussen leiden de cursisten op in de methodiek van de “gouden driehoek”, een geïntegreerde benadering van operaties, beleid en crisiscommunicatie. De methodiek wordt stap voor stap aan de hand van voorbeelden uitgelegd in het handboek Crisisbeheer in zorgorganisaties, een co-editie van Zorgnet-Icuro en PM.

De cursussen worden vanaf het najaar 2021 opnieuw aangeboden en steken in een nieuw, uitgebreid jasje volgens het concept van “blended learning”. De cursussen zijn enkel toegankelijk voor personeelsleden en artsen die werken in voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro.

Hier vind je alle info