Ook aandacht voor geestelijke gezondheid op medisch onderzoek

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) steekt het preventief gezondheidsonderzoek op school in een nieuw jasje. Elke leerling zal voortaan nog maar vijf keer gecheckt worden, maar er komt expliciet meer aandacht voor het psychologische welbevinden. Zorgnet-Icuro drong er eerder al op aan dat er explicietere aandacht zou zijn voor geestelijke gezondheidsaspecten bij het systematisch onderzoek door het CLB en is blij dat de minister de noodzaak hieraan ondersteunt en effectief omzet in nieuw beleid.

Het onderzoek zelf gaat zich meer focussen op de mentale gezondheid van het kind. Er wordt nog steeds aandacht besteed aan groei, oog- en gehoortesten, de gezondheid van mond en tanden en vaccinaties, maar het onderzoek wordt uitgebreid. Zo zal er meer aandacht gaan naar het (on)welbevinden van kinderen en jongeren. 

De aanpak maakt deel uit van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding. Vorige zomer heeft Zorgnet-Icuro binnen de SAR aangegeven dat expliciete aandacht nodig is voor geestelijke gezondheidsaspecten van individuele leerlingen en de rol niet eindigt bij signaalopvang of het vaststellen van het probleem. Na detectie start mogelijks een zorgtraject dat multi- en intersectorale zorg inhoudt. We zijn tevreden dat dit signaal werd opgenomen en minister Crevits er de noodzaak van inziet. We hopen nu dat minister Vandeurzen dit positief signaal vanuit onderwijs ondersteunt, de uitdagingen effectief aangaat en de nodige antwoorden voorziet, zodat de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) als gespecialiseerde gezondheidsactor en natuurlijke vervolgzorgpartner voor CLB waar aangewezen hun rol ook effectief kunnen opnemen.

 

Plaats een reactie

Login of registreer om te kunnen reageren