Online communiceren in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg

In crisistijden is snelle en duidelijke besluitvorming nodig. Nu face-to-facecontacten beperkt of verboden zijn, vormt online communiceren een alternatief voor welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg. Hoe stimuleer je online contact tussen individu en omgeving? Hoe communiceer je als beroepskracht online met je cliënt? Hoe communiceer je online met groepen?

Op https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/online-in-coronacrisis/ vind je de beslishulp die je helpt te kiezen om snel de juiste online communicatietools in te zetten.