Onderzoek UAntwerpen over autonomie en betrokkenheid van medewerkers

Laurence Ngonseu en Laura Mertens, twee studenten aan de Universiteit Antwerpen voeren voor hun masterscriptie een onderzoek naar meertalige professionele communicatie.

De masterscriptie focust specifiek op de invloed van meer autonomie op de organisatiebetrokkenheid van zorgmedewerkers. Is het bijvoorbeeld zo dat wanneer een medewerker flexibel kan omgaan met zijn/haar taakeisen, hij/zij meer betrokken is bij de organisatie? Of, is het zo dat wanneer een medewerker zijn takenpakket zelf mag samenstellen, hij/zij meer betrokken is bij de organisatie en zodoende langer wenst te blijven?    

Om deel te nemen klikt u op de volgende link: https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dbursnLtPGpTEyN