Werkomgeving
05/05/2023
Personeel en Organisatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Ondersteuning re-integratiebeleid van werkgevers: vul de vragenlijst van VPP in

Het werk hervatten of aan het werk blijven met een ernstige of chronische ziekte is de laatste jaren een hot topic. Met een gezamenlijk project willen Kom op tegen Kanker en het Vlaams Patiëntenplatform werkgevers ondersteunen in hun re-integratiebeleid.

Na eerdere focusgroepen en gesprekken met werkgevers willen ze nu via een vragenlijst verder in kaart brengen waar de noden van werkgevers zitten bij het uitwerken van een re-integratiebeleid voor mensen met een ernstige of chronische ziekte. Help je hen en vul je de vragenlijst in? Hoe meer input, hoe beter het zicht op de noden.

De vragenlijst wordt het best ingevuld door iemand van de hr-dienst, de personeelsdirecteur of de bedrijfsleider die telkens vanuit het standpunt van de organisatie de vragen hieronder kan beantwoorden. De vragenlijst invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Vul de enquête in