16/07/2018
Zorgbeleid Ethiek en zingeving

Nu ook kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg voor de woonzorgcentra

Op 1 juni start de onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde (VUB) met een nieuw project in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Naar analogie van het bestaande kwaliteitsindicatorenproject voor de palliatieve teams thuis en in het ziekenhuis (www.endoflifecare.be/kwaliteitsindicatoren), zullen de onderzoekers tegen het najaar een zelfevaluatie instrument op basis van vragenlijsten ontwikkelen om de kwaliteit van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg zelf te meten en te verbeteren in het woonzorgcentrum. Daarvoor stelt de onderzoeksgroep alle documenten, een training en na afloop een kwaliteitsrapport ter beschikking.

Indien je interesse hebt om mee te werken, door bijvoorbeeld deel te nemen aan de voorbereidende interviews, het expertenpanel of de pilootstudie, kan je contact opnemen met Charless Dupont via Charless.Dupont@vub.be of +32 484 43 32 57.