Ziekenhuismedewerker
28/06/2022
Personeel en Organisatie Algemene Ziekenhuizen

Nood aan opleiding over omgaan met agressie, stress en preventie van burn-out in ziekenhuizen

Uit een rapport van het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen blijkt dat omgaan met agressie, stress en preventie van burn-out behoren tot de belangrijkste opleidingsbehoeften in de ziekenhuizen.

FeBi vzw, een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profitsector, deed onderzoek bij alle instellingen die vallen onder het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen. De studie geeft zicht op de opleidingsthema’s die zowel door werkgevers als werknemers uit de sector naar voor worden geschoven. Daaruit worden de meest prioritaire opleidingsbehoeften in de sector van het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen gehaald, samen met een indicatie van huidige trends die zich uit deze resultaten aftekenen.

De meest prioritaire thema’s zijn omgaan met agressie, omgaan met stress en preventie van burn-out. Daarnaast vinden we ook andere, zeer diverse, opleidingsbehoeften terug zoals goed samenwerken in team, intergenerationeel samenwerken

Bekijk de onderzoeksresultaten