Nominaties voor Prijs van de Spirituele Zorg kunnen nu ingediend worden

Binnen de Beroepsvereniging Zorgpastores werd in 2013 de beslissing genomen om op de jaarlijkse congresdag een Prijs van de Spirituele Zorg uit te reiken. In 2020 zullen we de prijs voor de 5de maal uitreiken. Met deze uitreiking zetten we jaarlijks het belang van de spirituele zorg in de kijker. De Beroepsvereniging wil hiermee ook onderlijnen dat zij echt wel een ambassadeur van de spirituele zorg in Vlaanderen wil zijn. Het ene jaar zal de Prijs van de Spirituele Zorg overhandigd worden aan een niet-spiritueel zorgverlener die vanuit de eigen expertise toch aandacht vraagt voor de spirituele dimensie in de zorg én het andere jaar aan een spiritueel zorgverlener voor hun uitdrukkelijke inzet voor de spirituele dimensie die ook inspirerend kan werken naar andere pastores of voorzieningen toe. In 2019 werd de Prijs van de Spirituele Zorg overhandigd aan Marc Eneman.

In 2020 zetten we opnieuw graag een pastor of een pastorale dienst in de bloemetjes die voldoet aan minstens drie van de onderstaande criteria: 

  • heeft impact
  • levert bijdrage aan zichtbaarheid en belang van spirituele zorg
  • is met zijn/haar werk innovatief 
  • versterkt imago van het pastoraat
  • zet sterk in op interdisciplinariteit
  • levert bijdrage aan professionaliteit/onderzoek

Ken jij een pastor of pastorale dienst die (op basis van enkele van deze criteria) in aanmerking zou mogen komen voor de Prijs van de Spirituele Zorg 2020? Vul dan zeker het invulformulier in op deze website tegen 14 januari 2020! 

Verdere informatie via beroepsvereniging.pastores@gmail.com