Nieuwsbericht studiedag accreditatie

De laatste jaren is er in Vlaanderen een stevige beweging naar een ziekenhuisbrede accreditatie tot stand gekomen. Een aantal algemene ziekenhuizen hebben hun accreditatie bij een internationale instantie zoals NIAZ of JCI al gehaald, andere ziekenhuizen zitten in een laatste rechte lijn of hebben al een flink aantal voorbereidende stappen gezet om een accreditatie te behalen. 

Ook in de GGZ-sector lijkt de beweging naar een accreditatie zijn ingang te vinden. De voorzieningen, van de kleinere centra voor geestelijke gezondheidszorg tot de psychiatrische ziekenhuizen, ondervinden evenwel een hoge nood aan verdere informatie over het hoe en wat van accreditatie.

Daarom organiseerde Zorgnet-Icuro in het provinciehuis in Leuven een Infodag over accreditatie in de GGZ-sector.

U kunt de presentaties hier nog eens bekijken:

Bekijk een filmpje over de studiedag