screenshot animatie
30/05/2024
Communicatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Nieuws over drank en drugs: zo bericht je constructief

Verhalen over alcohol en drugs zullen altijd de actualiteit halen. Middelengebruik is van alle tijden en heeft een impact op onze gezondheid en ons welzijn. Berichtgeving heeft op zijn beurt impact op hoe mensen met alcohol en drugs omgaan. Die impact kan positief of negatief zijn. Nieuwsverhalen beïnvloeden niet alleen hoe we over deze middelen denken, maar ook of en wat we gebruiken, en of we naar hulpverlening durven stappen als we problemen ervaren.

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) werkte daarom een publicatie uit die toelicht hoe berichtgeving over middelengebruik positieve en negatieve impact kan hebben en aanvullend beschrijft hoe berichtgeving op een constructieve manier kan.

De belangrijkste aandachtspunten voor verslaggeving werden gecondenseerd in een set van 6 behapbare vuistregels voor journalisten. Een animatievideo vat de essentie samen. Alle info is terug te vinden op www.vad.be/voor-de-pers/vuistregels-journalisten.

Ontdek  6 vuistregels 

Bekijk de video