Nieuwe voorzitter voor Verso

Tim Vannieuwenhuyse, algemeen directeur Groep WAAK uit Kuurne, is de nieuwe voorzitter van Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de Vlaamse social profit

In Vlaanderen werken bijna 400.000 mensen in een sociale onderneming: een kinderdagverblijf, een natuurvereniging, een maatwerkbedrijf, een woonzorgcentrum of een van de duizenden andere maatschappelijk relevante dienstverleners. Die sociale ondernemingen vormen samen de derde grootste groep werkgevers in Vlaanderen en zijn dus een belangrijke pijler van het sociaal-economisch weefsel, van economische groei en tewerkstelling.

Om dat ondernemerschap te belichamen, koos Verso voor een sociaal ondernemer in hart en nieren als nieuwe voorzitter.

Tim Vannieuwenhuyse:

De sociaal ondernemers zijn een belangrijke economische én sociale actor en hun aandeel in economische groei en welvaart zal nog groeien in de toekomst. Ondernemen in functie      van maatschappelijk belang is hét ondernemingsmodel bij uitstek om economische, sociale en technologische uitdagingen te verzoenen. Ik wil graag die stem vertolken.

Sociaal ondernemen voor een wereld in verandering

Verso bracht deze week ook een nieuwe publicatie uit: Sociaal ondernemen voor een wereld in verandering, waarin dieper ingegaan wordt op de impact van al deze veranderingen op het werk van sociale ondernemingen. De wereld staat immers niet stil. Maatschappelijke en economische verworvenheden zijn nooit zeker, noch vanzelfsprekend. Dat houdt ook sociale ondernemers alert om de grote maatschappelijke economische, sociale en ecologische uitdagingen om te buigen in nieuwe kansen.

Tim Vannieuwenhuyse: 

Sociaal ondernemen voor een wereld in verandering is niet vanzelfsprekend. Het vergt visie en het vermogen om risico’s in te schatten en te durven nemen. Dat vraagt een slagkrachtig bestuur en een professioneel management. Het vergt ook een vinger aan de pols bij de huidige en toekomstige gebruikers van maatschappelijke dienstverlening en een sterke betrokkenheid van de werknemers. Hierbij is nood aan een rechtszeker kader en een proactief beleid vanuit de overheid.

De social profit moet ook niet vies zijn van value-chainbenaderingen, automatisering en robotisering, LEAN-management en andere gangbare insteken uit de profit. Op vlak van innovatie kan ook geput worden uit totaal andere sectoren. En vice versa!