Nieuwe Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen online

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) streeft ernaar om recente wetenschappelijke evidentie aan te bieden aan het Vlaamse werkveld. Tijd dus voor een update van de richtlijn uit 2010: ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’. De volledige richtlijn kan geraadpleegd worden op www.valpreventie.be.

In samenwerking met de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn EBMPracticenet, startte het EVV een multidisciplinaire werkgroep op, om een antwoord te formuleren op 8 klinische, valgerelateerde vragen. Via een systematische zoektocht in verscheidene databases en wetenschappelijke websites, werd de meest recente evidentie opgespoord. Na kritische beoordeling van de weerhouden evidentie, werden 17 aanbevelingen geformuleerd en voorzien van praktische toelichting en advies naar de Vlaamse thuisgezondheidszorg. Na een kritische blik door experten uit het werkveld, organisaties die ouderen en mantelzorgers vertegenwoordigen alsook de ouderen zelf, werd in juni 2017 de richtlijn goedgekeurd en gevalideerd door CEBAM

De richtlijn beoogt valpreventie ten aanzien van thuiswonende ouderen (≥ 65 jaar) met een verhoogd valrisico, en richt zich tot professionele eerstelijnszorgverleners. Een efficiënte screening gevolgd door een multifactoriële evaluatie van 12 valrisicofactoren, gekoppeld aan effectieve interventies kunnen het valrisico van 65-plussers aanzienlijk reduceren. Een goed multidisciplinaire overleg, alsook ouderen motiveren en nauwgezet opvolgen, zijn hierbij essentieel.

Benieuwd naar meer? Het EVV organiseert vanaf 2018 voor de eerste keer de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’. De opleiding zal op interactieve wijze en aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden evidence-based kennis en vaardigheden bijbrengen, zodat de professionele zorgverlener (arts, kinesitherapeut, verpleegkundige, ergotherapeut, apotheker, maatschappelijk werker, kwaliteitscoördinator) zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven patiënten en collega’s inspireren om met deze problematiek actief aan de slag te gaan. Meer info op www.valpreventie.be