Nieuwe richtlijnen voor bezoek aan de woonzorgcentra

De Vlaamse taskforce maakte vandaag de nieuwe richtlijn bekend voor het bezoek aan woonzorgcentra. Die kwam tot stand na een evaluatie door de koepels ouderenzorg. Zorgnet-Icuro is tevreden met dit duidelijk en beknopt kader. We hopen dat we hiermee een nieuw evenwicht zullen bereiken tussen veiligheid en de nood aan menselijk contact voor de bewoners in de woonzorgcentra en hun families. Tegelijk pleiten we ook voor begrip en een goede dialoog tussen woonzorgcentra en de families. Een evenwichtige bezoekregeling die veiligheid met menselijkheid verzoent, is immers een gedeelde verantwoordelijkheid en staat of valt met het respecteren van de basisregels. De nieuwe bezoekregels creëren perspectief; tegelijk zijn we er ons van bewust dat de aanpassingen opnieuw veel energie en extra inspanningen vergen van de teams in de woonzorgcentra.

De kaderrichtlijn gaat in vanaf 7 september en bevat de volgende elementen:

  • Fysiek contact tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren is mogelijk. De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad zijn daarvoor richtinggevend.
  • Bezoek kan op verschillende manieren, op de kamer, in een voorziene ruimte, in open lucht, … zolang de maatregelen worden nageleefd.
  • Als er geen besmettingen zijn kan bezoek  in principe altijd, dus ook in het weekend en op avonden, ook met meerdere bezoekers zolang ze tot de bubbel horen.
  • De noden en behoeften van de bewoners staan centraal bij de bezoekregeling. Zo kan er bijvoorbeeld een regeling op maat worden uitgewerkt voor en met bewoners met gehoor- of gezichtsproblemen of cognitieve problemen.
  • Deze regels zijn altijd van tel: Bezoekers registreren zich bij het betreden van het woonzorgcentrum, desinfecteren hun handen met alcoholgel, dragen steeds een mondneusmasker
  • Bewoners kunnen naar buiten gaan, als ze de beschermingsmaatregelen respecteren die gelden buiten het woonzorgcentrum.
  • Ook externen moeten toegang blijven krijgen, zeker als ze zorg verlenen zoals pedicure, kiné, mantelzorgers, …
  • In het geval er besmettingen zijn in het woonzorgcentrum zijn tijdelijke bezoekbeperkingen mogelijk. Dit moet duidelijk toegelicht worden aan de bewoners en hun familie.

Het VRT-journaal ging langs bij WZC De Ruyschaert in Marke. Bekijk het fragment en het interview met directeur Mario Eeckhout hier.