Nieuwe PIO-oproep 2019 / infosessies in de vijf provincies

Word je geconfronteerd met een probleem in de werking van jouw publieke organisatie? Ben je op zoek naar een duurzame oplossing voor een uitdaging die zich in jouw sector stelt? En kan innovatie daarvoor mogelijk een antwoord bieden? Dan kan je bij het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) terecht. Op 28 maart lanceerde het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie een nieuwe oproep voor projectvoorstellen van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Tot 14 juni 2019 kan je je voorstel indienen. Heb je meer tijd nodig om je idee verder uit te werken? Geen probleem, een tweede ronde van de oproep sluit af op vrijdag 13 december 2019. Om iedereen de kans te geven om kennis te maken met de PIO-oproep worden er van woensdag 24 april tot en met dinsdag 30 april infosessies in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden georganiseerd.

Neem deel aan de nieuwe oproep

  • Publieke sector in Vlaanderen - De projectvoorstellen zijn gericht op de ontwikkeling of aankoop van innovatieve oplossingen die een antwoord bieden op specifieke noden of uitdagingen van de overheid of van de ruimere publieke sector in Vlaanderen.
  • Begeleiding en cofinanciering - Projectvoorstellen met voldoende relevantie en innovatief potentieel, kunnen in aanmerking komen voor begeleiding en cofinanciering door PIO.
  • Interesse? Meer weten? De volledige omschrijving en de oproepdocumenten vind je op deze website.

Elke organisatie uit de Vlaams publieke sector die valt onder de Wet op de Overheidsopdrachten kan een aanvraag indienen. Er zijn geen thematische beperkingen. Ook een consortium van organisaties kan in aanmerking komen. Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) biedt je de kans om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen of aan te kopen voor de problemen en/of uitdagingen die zich in jouw publieke organisatie stellen. Eens jouw aanvraag geselecteerd en opgenomen in de PIO-portfolio, kan je rekenen op advies en begeleiding van het PIO-team bij het hele aankooptraject. Als je project voldoende innovatief en relevant is kan je ook op cofinanciering rekenen ten bedrage van maximaal 50% van het aankoopbedrag.

Infosessies in de vijf provincies

Om iedereen de kans te geven om kennis te maken met het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) worden er van woensdag 24 april tot en met dinsdag 30 april infosessies in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden georganiseerd. Heb je al een idee, maar weet je niet goed hoe aan je aanvraag te beginnen? Kan je een woordje uitleg gebruiken bij het sjabloon? Of wil je je idee eens in persoon voorleggen aan een PIO-medewerker? Kom dan naar de infosessie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe je tot een succesvol projectvoorstel komt en wat je mag verwachten.

Schrijf je in voor één van de infosessies.