Animatie woonzorgcentra
25/11/2021
Kwaliteit Woonzorg

Nieuwe Masterclasses 'Wonen en Leven' in het voorjaar van 2022

Via Masterclasses worden woonzorgcentra begeleid om meer 'wonen en leven' in hun huizen tot stand te brengen. Zij werken elk op hun eigen manier en tempo aan een cultuur in huis die bewoners meer regie geeft over hun leven en die medewerkers meeneemt naar meer eigenaarschap en professionaliteit in hun job. Ook in het voorjaar van 2022 worden Masterclasses Wonen en Leven georganiseerd.

De focus in de Masterclass ligt op het versterken van wonen en leven in woonzorgvoorzieningen. Er wordt vooral ingegaan op de cultuurverandering dat dit proces met zich mee brengt. Als je deelneemt ga je sleutelen aan het DNA van je organisatie, of beter: je zoekt dat DNA terug op en versterkt het. Elk huis kan zijn eigen weg gaan. 

De Masterclass omvat een diepgaande vorming van 5 dagen in een leergroep: een opstart in een tweedaagse en daarna nog 3 aparte dagen, gespreid over het najaar van 2021. Alles verloopt Covid-proof.

Deelnemers sluiten aan met twee mensen uit hun voorziening. Dat geeft meer slagkracht. De ene heeft een mandaat in de organisatie (directiefunctie, hoofd bewonerszorg), de ander is inhoudelijk sterk betrokken (begeleider wonen en leven, coördinator wonen en leven).

​Na deze vijfdaagse kan men aan de slag in eigen huis. Er kan daarna ook gekozen worden om aan te sluiten bij een lerend netwerk om 4 keer per jaar van mekaar te leren. Ook dit netwerk wordt begeleid. De keuze hoeft pas gemaakt te worden na de masterclass. 

​De Masterclass wordt begeleid door Inge Singulé, oud-medewerker Voca Training & Consult en zelfstandig procescoach. 

De data

  • Vrijdag 22 april 2022
  • Vrijdag 13 mei 2022
  • Vrijdag 10 juni 2022
  • Tweedaagse: donderdag 13 en vrijdag 14 oktober 2022

Praktisch

  • Deelname aan de Masterclass kost 1700 euro per huis (twee personen), alles inbegrepen (ook logiekosten voor de tweedaagse). 
  • Deelname aan het lerend netwerk achteraf kost 1000 euro per jaar voor twee personen. 

Inschrijven

Via deze link kan u zich inschrijven.