Nieuwe jaarcampagne 'Te Gek!?Roes(t)’

Op donderdag 1 oktober 2020 om 14.30u wordt, in aanwezigheid van minister Wouter Beke, in Mu-seum Dr. Guislain te Gent het startschot gegeven van ‘TE GEK!? ROES(t)’. Deze nieuwe jaarcampagne wil in Vlaanderen alcohol-, drug- en gokproblemen bespreekbaar maken. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van Te Gek!?, Museum Dr. Guislain, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD/De DrugLijn) en unik-id. De campagne loopt tot mei 2021 en omvat naar gewoonte tal van initiatieven, zo volgt er in maart 2021 ook een samenwerking met de Dag van de Zorg.

Waarom deze campagne?

Iedereen kent wel iemand met een drank- drug- of gokprobleem, maar toch is er nog veel onbegrip. Het taboe en de (voor-)oordelen zorgen er onder meer voor dat mensen rijkelijk laat hulp inschakelen. Zo zoekt iemand met een alcoholprobleem pas steun na gemiddeld 18 jaar! Reden genoeg voor Te Gek!?, VAD/De DrugLijn, Museum Dr. Guislain, unik-id en de Dag van de Zorg om de krachten te bundelen in een nieuwe Te Gek!?-jaarcampagne. Het doel? De kennis over alcohol-, drug- en gokproblemen bij de Vlaamse bevolking vergroten en inzicht geven in de complexiteit ervan. Om zo deze problemen bespreekbaar te maken en stigmatisering tegen te gaan.

Initiatieven binnen de campagne

 • Campagnelied door Tijs Vanneste & Mr Paul en videoclip door productiehuis De chinezen
 • Expo ROES(t) in Museum Dr.Guislain met o.a. fotoproject en expo door Lieve Blancquaert, in samenwerking met De chinezen
 • Documentaire door productiehuis De chinezen, in samenwerking met Lieve Blancquaert.
 • Nieuwe Te Gek!? novelle BRUNA door Hannelore Bedert
 • Te Gekke herstelwandeling
 • Symposia, studiedagen, vormingsaanbod.
 • Elfde Te Gek!? themabijlage van De Standaard
 • Nieuwe website
 • Podcastreeks Te Gek!?
 • Theatertour De reuzendoder van Hemingway van Thomas Janssens met Clara Cleymans, Eliza Stuyck, Mieke De Groote, Dahlia Pessemiers-Benamar, Geert Van Rampelberg.
 • Bij de start van de campagne vertrekken we voor een lange tocht naar Nügtermach, een Te Gekke stad waar we op 30 mei 2021 willen aankomen.

Samenwerking met Dag van de Zorg
Op zondag 21 maart 2021 en de periode hieraan voorafgaand wordt een samenwerking opgezet met de organisatie ‘Dag van de Zorg’. Tal van organisaties in Vlaanderen werkzaam in de verslavingszorg openen hun deuren voor het brede publiek. Dit onder de gezamenlijke noemer van ‘Dag van de Zorg’ en ‘Te Gek!? Roes(t)

10-daagse van de geestelijke gezondheid 

Donderdag 1 oktober 2020 is tevens de start van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Gedurende 10 dagen wordt in gans Vlaanderen het belang van veerkracht in de verf gezet. Alle info en de oproep om acties op te zetten vindt u op www.samenveerkrachtig.be