Nieuwe e-learning over gedragsproblemen bij dementie

Het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) heeft recent een e-learning ontwikkeld over het thema 'Gedragsproblemen bij dementie'. Deze interactieve module is gericht op zorgverleners en legt de focus op de niet-medicamenteuze aanpak van gedragsproblemen bij dementie en het goed gebruik van psychofarmaca. De e-learning is gratis beschikbaar voor zorgverleners (na een korte registratie) en neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Accreditatie wordt toegewezen aan artsen en apothekers na het vervolledigen van de module. Je kan de e-learning hier bekijken.