Nieuw leertraject 'Ziedet' op maat van hulpverleners

Het gratis leertraject Ziedet? van VIVO biedt h​ulpverleners en hun opleiders praktische en didactisch onderbouwde lesmaterialen met ‘cultuursensitieve zorg’ als thema. Via zes online modules werken cursisten aan dialoogvaardigheden die ze nodig hebben bij een cultuursensitieve hulpverlening. Omdat de impact van dit leertraject veel groter is als opleiders (VTO-medewerkers of leerkrachten) hun hulpverleners ondersteunen, ontwikkelde VIVO ook leerwijzers voor de opleiders én organiseren we in 2020 train-de-trainer sessies over dit aanbod.

Doelgroep
Dit leertraject is volledig op maat van: 

 • hulpverleners en hun interne opleiders of VTO-medewerkers
 • toekomstige hulpverleners en hun leerkrachten

Programma

 • Online modules: elke module vertrekt vanuit een praktijkvoorbeeld uit de hulpverlening. Ofwel doorloopt een cursist het hele traject en volgt die alle modules, ofwel kiest de cursist er gewoon één uit die het best past bij z'n leervraag. De modules handelen over 'omgaan met':
 1. discriminerende en racistische uitspraken
 2. discriminerend en racistisch handelen
 3. een niet-oké gevoel
 4. taaldrempels
 5. overtuigingen en gewoontes
 6. ethische kwesties bij levenseinde (onder constructie)

>> Ga naar het online traject Ziedet?

 • Leerwijzers voor opleiders: een variatie aan verdiepende oefeningen die helpen om de modules interactief te behandelen tijdens de contactmomenten met cursisten. Door je als opleider te registeren op Ziedet.be , krijg je het overzicht van de verschillende leerwijzers. Daarnaast zie je ook de documenten met extra uitleg bij en de verschillende oefeningen uit de e-learning. Met dit materiaal kan je makkelijk je contactmoment voorbereiden.  
 • Train-de-trainer workshops voor opleiders in elke Vlaamse provincie. Ontdek een workshop in jouw buurt >>.
   

Waarom Ziedet?
Je medewerker krijgt een discriminerende uitspraak te verwerken, een stagiair mag niet binnen bij de cliënt thuis, een hulpverlener heeft het moeilijk met de beperktere kennis van het Nederlands van een collega, … Ongetwijfeld werden jouw medewerkers al eens geconfronteerd met een van deze situaties. Want de diversiteit op onze werkvloeren neemt sterk toe. En dat brengt uitdagingen met zich mee. Hoe overbrug je nu die verschillen? Hoe leg je binnen een cultureel diverse context gevoelige thema’s op tafel? Ga er vandaag nog mee aan de slag via Ziedet?.

Wil je meer weten over cultuursensitieve zorg? Bezoek www.pigmentzorg.be; een plaats waar kennis over en ervaringen met het werken met mensen uit de etnisch-culturele minderheden worden gedeeld.