Nieuw “Health Systems in Transition (HiT)” rapport voor België

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) schreef een nieuw rapport over het Belgisch gezondheidssysteem in de reeks "Health Systems in Transition" (HiT), gepubliceerd door het European Observatory on Health Systems and Policies. Deze rapporten geven gedetailleerde beschrijvingen van het gezondheidsstelsel en de lopende beleidsinitiatieven in elk deelnemend land. Dit nieuwe rapport is vandaag op de KCE-website gepubliceerd

De HiT-rapporten stellen beleidsmakers, onderzoekers en andere stakeholders in staat om een gedetailleerd beeld te krijgen van hun eigen gezondheidssysteem, maar ook om de ervaringen van andere landen te analyseren en zo inspiratie op te doen die relevant is voor hun eigen situatie. Het doel is om blijvende ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van initiatieven en hervormingen in de gezondheidszorg. 

De volledige versie van het rapport is geschreven in het Engels, maar een samenvatting is beschikbaar in het Frans en het Nederlands op de website "Naar een gezond België". Deze website bevat ook een link om geïnformeerd te blijven omtrent de belangrijkste veranderingen en hervormingen sinds de publicatie van de laatste volledige versie van het rapport. 

Een actualisering van performantie-indicatoren
Het laatste rapport met de analyse over de performantie van ons gezondheidszorgsysteem werd in 2019 gepubliceerd. De 121 indicatoren van dit rapport zijn ook samengevat op de website "Naar een gezond België". 
Sinds deze publicatie zijn een reeks indicatoren geactualiseerd: 

Daarnaast werd in december 2020 een rapport over billijkheid gepubliceerd, waarin ongelijkheden in toegang tot, gebruik en financiering van zorg werden geanalyseerd.

Een link naar dit rapport is ook aan de website "Naar een gezond België" toegevoegd.