Naar een nieuw overlegmodel voor de uitdagingen van de toekomst

“De organisatie van de gezondheidszorg in ons land botst op haar grenzen. Het overlegmodel van de voorbije decennia lijkt niet meer toegerust voor de uitdagingen van de toekomst. Er is dringend een modernisering van het model nodig.” Over die statements zijn velen het eens. Het RIZIV startte afgelopen voorjaar een ambitieus project, waarbij alle actoren betrokken zijn. Centraal staan gezondheidszorgdoelstellingen op langere termijn, gekoppeld aan een meerjarige begroting. In juli verscheen een eerste tussentijds rapport. We gingen erover praten met twee hoofdrolspelers: directeur-generaal Brieuc Van Damme van het RIZIV en professor Economie Erik Schokkaert (KU Leuven).

Ondanks de moeilijke situatie het voorbije jaar is het RIZIV zoals gepland in het voorjaar begonnen met het project meerjarige begroting. Vanwaar het idee eigenlijk?

Brieuc Van Damme: “Al in het vorige regeerakkoord was afgesproken om de werking van de ziekteverzekering anders te organiseren. We zouden vertrekken van gezondheidszorgdoelstellingen. Zo kunnen we gemakkelijker prioriteiten leggen met een strategie op middellange termijn. Als je van jaar naar jaar moet werken, zonder duidelijke doelstellingen en prioriteiten, dan verval je snel in ad-hoc-projecten en veranderen prioriteiten van het ene jaar op het andere. Een budget van 35 miljard euro is enorm veel, maar onvoldoende om aan alle behoeften te voldoen. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Je moet ook tijd hebben om ergens naartoe te werken. Daarvoor heb je meerjarige budgettaire kaders nog. Daarnaast willen we bijkomende middelen vinden door efficiëntiewinsten. Ook transversaliteit en multidisciplinariteit moeten we meer kansen geven. Als we willen loskomen van de schotten en de sectorale silo’s, dan moet de governance van het RIZIV daarop aangepast zijn. Dit project wil een aantal stenen in de rivier verleggen. We hebben de oefening aangevat op 1 maart, net voor de ‘paaspauze’, in volle Covid-crisis, om geen tijd te verliezen. Als je een meerjarig kader wil uitwerken, moet je daarvoor de nodige tijd nemen. De legislatuur eindigt in 2024 en we willen tegen dan helemaal klaar zijn.”

Erik Schokkaert: “Vanuit een breder perspectief is iedereen in de gezondheidssector in België het erover eens dat de RIZIV-begroting te versplinterd was, dat er te weinig oog was voor gezondheidszorgdoelstellingen, dat een langetermijnvisie ontbrak… Boeiend is dat hiervoor nu de eerste stappen gezet zijn vanuit het RIZIV zelf.”

Lees het volledige dubbelinterview met Erik Schokkaert en Brieuc Van Damme online verder.

N.v.d.r.: net voor het ter perse gaan van dit interview raakte bekend dat Brieuc Van Damme vanaf 1 februari 2022 de overstap maakt naar de Koning Boudewijnstichting.