Naar een nieuw kwaliteitsmodel voor de Vlaamse ziekenhuizen

De Vlaamse ziekenhuizen investeerden de afgelopen jaren fors in kwaliteit. Bijna alle ziekenhuizen lieten zich doorlichten door een externe internationale instantie als NIAZ of JCI. Dat was een vrijwillige keuze, waarvoor de overheid geen extra subsidies voorziet. Samen met het Vlaams Indicatorenproject, waarvan de burger de resultaten kan raadplegen op zorgkwaliteit.be, bracht de accreditering een nooit geziene dynamiek in het werken rond kwaliteit en patiëntveiligheid op gang. 

Gaandeweg rezen er ook meer vragen en twijfels rond het proces van accreditering en de inspanningen die de hernieuwing van de accreditering met zich meebrengt. Een accreditering vraagt forse investeringen, zowel financieel als voor het personeel. Accreditaties vereisen veel extra registraties en verhogen de werkdruk op het al schaarse personeel. Dat zet ziekenhuizen aan tot reflectie en het afwegen waarvoor men de middelen en energie inzet. De vraag klinkt luidop of de zware investeringen opwegen tegen de meerwaarde. Zonder dat ziekenhuizen willen inboeten op het systematisch werken aan kwaliteit. 

Het is een evolutie die in andere landen, zoals Nederland al langer aan de gang is. Denemarken besliste te stoppen met accreditatie en meer in te zetten op andere kwaliteitsprojecten. Ook in Vlaanderen leeft het debat en zijn er ziekenhuizen die accreditatie in vraag stellen. Vandaag communiceerde GZA in de pers dat ze formeel de beslissing namen de accreditering stop te zetten en te kiezen voor het systeemtoezicht van de Vlaamse overheid. Dit wakkert het debat aan. Het is duidelijk dat we toe zijn aan een fundamentele reflectie over de vraag hoe het ziekenhuis van de toekomst kan streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit met een optimale impact op de patiëntenbeleving. Verschillende systemen, zoals overheidstoezicht, indicatoren en andere vormen van kwaliteitsbewaking en -meting kunnen hierin een plaats krijgen. Zorgnet-Icuro zal dit debat voeren met de Vlaamse ziekenhuizen en met de Vlaamse en federale overheid en bekijken hoe we kunnen komen tot een nieuw kwaliteitsmodel. Het spreekt voor zich dat we daarbij blijven ijveren voor de beste zorg voor de patiënt en goede werkomstandigheden voor alle medewerkers.

In mei 2019 nam Zorgnet-Icuro ook het initiatief om aan de KU Leuven een leerstoel Future of Hospital Quality op te richten. In samenwerking met een hele reeks partners zal hierover de komende jaren gedegen wetenschappelijk onderzoek worden gevoerd. Meer daarover lees je hier.