Huisarts
20/06/2022
Zorgbeleid Eerste lijn

Naar een New Deal voor de huisarts

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil het beroep van huisarts hervormen. Hij komt daarvoor met een nota met vijf pijlers.

De vijf pijlers waarop de minister wil inzetten zijn:

  • Zorgen voor voldoende en goed gespreide huisartsen(praktijken)
  • Verminderen van zinloze administratieve overlast
  • Verbeteren van de toegankelijkheid voor de patiënt
  • Goed organisatiemodel
  • Evenwichtig financieringsmodel

"We moeten ervoor zorgen dat onze huisartsen zoveel mogelijk hun tijd kunnen besteden aan waar ze voor opgeleid zijn en waarom ze dit beroep doen: de zorg voor hun patiënten," luidt het in de nota. Om de taak van de huisartsen lichter te maken, verwijst minister Vandenbroucke onder meer naar de afschaffing van de ziektebriefjes voor 1 dag (tot driemaal per jaar) in ondernemingen vanaf 50 werknemers. Dat voorstel van de regering ligt momenteel bij de sociale partners. Ook de verdere digitalisering van het beroep moet de taak van de huisarts minder zwaar maken. 

In de nota zit tevens een voorstel om de toegang tot de (huis)arts gratis te maken voor de kinderen en jongvolwassenen die het voorkeurtarief genieten en die een globaal medisch dossier hebben bij hun huisarts. Daarvoor is een budget van 5,5 miljoen euro vrijgemaakt. Een en ander moet het gebruik van het globaal medisch dossier verhogen bij de jongeren.

Daarnaast wil de minister inzetten op het principe van 'de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste persoon'. Studies wijzen erop dat niet minder dan een derde van de taken van de huisarts gedelegeerd zouden kunnen worden aan administratieve medewerkers en verpleegkundigen. Een beter organisatiemodel moet daar werk van maken. 

Tot slot wil de minister ook de financiële aantrekkelijkheid van het huisartsberoep vergroten. Op dit moment worden huisartsen nog steeds grotendeels per prestatie gefinancierd. Hoe meer patiënten, hoe meer consultaties, hoe hoger hun inkomen. Vandenbroucke wil daar deels vanaf. "Je behoudt een stuk financiering per prestatie, maar de druk op de huisartsen om per se volume te draaien, die moeten we doen dalen."

Lees de integrale nota