Na de ziekenhuisnetwerken nu ook de eerstelijnszones uitgetekend

Vorige week werd bekend welke Vlaamse ziekenhuizen de intentie hebben om in de toekomst samen een netwerk te vormen. Vandaag communiceert minister Vandeurzen over de afbakening van de eerstelijnszones.

Begin juli 2017 werd opgeroepen tot de vorming van de eerstelijnszones. De doelstelling is om betere afspraken te maken tussen de partners op de eerste lijn om zo betere zorg te organiseren voor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorg. Er werden 55 aanvragen voor een eerstelijnszone ingediend. Na evaluatie van de ontvankelijkheids- en motivatiecriteria werden 49 projecten voor vorming van eerstelijnszones goedgekeurd. Het Agentschap Zorg en Gezondheid bracht de eerstelijnszones op 6 maart op de hoogte van hun beslissing. 37 zones werden goedgekeurd; 12 zones werden goedgekeurd ‘onder voorbehoud van wijzingen’; 4 zones worden voorlopig ‘on hold’ gezet wegens het ontbreken van een consensus bij alle verplichte partners.

Lees het persbericht van minister Jo Vandeurzen.
Raadpleeg het volledige overzicht van de eerstelijnszones en de bijhorende kaartjes.