Mis onze Avonden van de Zorg niet #zorgaanzet

Eind januari lanceerde Zorgnet-Icuro, samen met een hele reeks partnerorganisaties uit zorg en welzijn, de campagne Zorg aan Zet. Aan de hand van enkele kernvragen rond een aantal grote uitdagingen in de zorg kan iedereen ideeën posten op het discussieplatform www.zorgaanzet.net. Ondertussen werden meer dan 2300 ideeën gepost. Op vele plaatsen in Vlaanderen vonden ook grote en kleine live-debatten plaats, waar professionals en burgers met elkaar in debat gingen over het thema zorg.  

Met alle verzamelde input gaan we verder aan de slag. De ideeën worden gestructureerd en verwerkt in een tussentijds verslag waarin een aantal grote thema’s worden afgebakend. Dat verslag vormt de vertrekbasis voor de Avonden van de Zorg in de tweede helft van maart. Dat zijn debatavonden in elke provincie waarin we onder professionele begeleiding verdiepend met elkaar in debat gaan over ideeën en acties om de beleidsuitdagingen concreet aan te pakken.  De input van de Avonden van de Zorg brengen we vervolgens samen in een dossier dat we op 9 mei presenteren aan de politici en beleidsmakers.

We nodigen u van harte uit om te participeren aan een van de Avonden van de Zorg. Ze gaan door op de volgende data en locaties:

  • 19 maart in AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen
  • 20 maart in wzc De Refuge, Coupure Links 275, 9000 Gent
  • 25 maart in Buda Kitchen, Budastraat 52, 8500 Kortrijk
  • 26 maart in Universiteit Hasselt, Agoralaan Gebouw D, 3590 Diepenbeek
  • 28 maart in UPC KU Leuven, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg

Elke debatavond heeft een identiek programma:

  • Ontvangst vanaf 18.15u met een broodje, start om 19u stipt
  • Plenaire toelichting van de resultaten van de brede publieksbevraging
  • Twee rondes tafelgesprekken onder begeleiding
  • Afsluiting om 21.30u met een drankje

Iedereen kan participeren aan de Avonden van de Zorg: professionals, patiënten/cliënten, burgers, jongeren…. kortom al wie geïnteresseerd is in de zorg en hierover met anderen in gesprek wil gaan!

Deelname is kosteloos, maar inschrijving is verplicht via deze link.
De Avonden van de Zorg staan garant voor een dynamische avond, met veel energie en een grote diversiteit aan standpunten en invalshoeken.

U komt toch ook?