Minister Vandenbroucke maakt meer dan 20 miljoen voor de kinder- en jeugdpsychiatrie vrij

Deze gezondheidscrisis heeft een enorme impact op ons mentaal welzijn, niet het minst op het mentaal welzijn van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het gevolg is een stijgende druk op het ambulante aanbod én de ziekenhuisdiensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarom schaalt minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, de opnamecapaciteit in andere ziekenhuisdiensten op én maakt hij een budget van meer dan 20 miljoen euro vrij voor de kinder- en jeugdpsychiatrie om extra personeel aan te trekken. "Op die manier bieden we nu en meteen een antwoord op de toenemende nood aan psychologische en psychiatrische hulp voor kinderen, jongeren én jongvolwassenen", zegt Vandenbroucke.   

Door de strenge voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, en het gebrek aan sociale contacten, hebben meer en meer kinderen, jongeren en jongvolwassenen psychologische klachten zoals angst, depressieve gevoelens en een toenemend gevoel van onzekerheid. 

Daarnaast laten bepaalde problematieken in de kinder- en jeugdpsychiatrie zich op dit moment heftiger kennen dan gewoonlijk: vermoedelijk blijven ze langer onopgemerkt - of wordt de vraag naar hulp uitgesteld - waardoor ze nog verergeren en pas in een latere, ernstigere fase aan het licht komen. 

"De laatste tijd zien we een duidelijke toename van de vraag naar opname in onze kinder- en jeugdpsychiatrie, ook op de psychiatrische diensten van onze algemene ziekenhuizen", zegt Frank Vandenbroucke. "Kinderen en jongeren met ernstige problemen, zoals eetstoornissen of tekens van zelfverwonding. Kinderen die dus dringend hulp nodig hebben. Alleen is de situatie vandaag dat een dringende opname vaak niet kan en ouders de boodschap krijgen om 6 maanden te wachten voor er plaats is voor hun kind." 

"Daarom gaan we nu tijdelijk het aantal plaatsen voor de kinder- en jeugdpsychiatrie opschalen op andere afdelingen in onze ziekenhuizen. Met gespecialiseerde teams - zogenoemde liaison teams - zullen kinderen en jongeren ook op die afdelingen de nodige en dringende hulp krijgen."  

Behalve de opschaling van het aantal bedden, maakt Vandenbroucke ook de nodige middelen vrij om extra personeel aan te trekken, vooral bedoeld om de voor- en nazorg te versterken buiten het ziekenhuis voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. "De bedoeling is dat ze ingezet worden in een begeleidingstraject, met focus op de periode voor en na de opname. Om die kinderen en jongeren dus tijdelijk te begeleiden in hun thuissituatie. Die extra krachten laten ook toe om sneller te schakelen, waardoor ook sneller plaatsen vrijkomen voor nieuwe opnames."  

"Elk kind in nood verdient hulp. Nu en meteen, en niet over een aantal maanden. Als een kind met een gebroken arm naar het ziekenhuis gaat, krijgt hij meteen een gips. Hetzelfde moet gebeuren voor kinderen met ernstige psychologische problemen", besluit Vandenbroucke.