Mijlpaal in de opleiding van Vlaamse huisartsen

Vandaag, op 1 oktober 2019, starten de eerste huisartsen in opleiding (haio's) van de vernieuwde opleiding huisartsgeneeskunde hun stage in de ziekenhuizen. Een grote stap, zowel voor de toekomstige huisartsen, als voor de specialisten.
Wanneer huisartsen en specialisten elkaar beter leren kennen, kennis en ervaringen uitwisselen, en samen zoeken om transmurale zorg meer vorm te geven, kan dat de zorg voor de patiënt alleen maar ten goede komen. 

Alle huisartsen in opleiding van het nieuwe curriculum zullen tijdens hun tweede opleidingsjaar verplicht gedurende zes maanden stage doen in een ziekenhuis. Deze ziekenhuisstage kadert in de Europese regelgeving en zal ervoor zorgen dat elke Vlaamse huisarts die zal afstuderen een Europees erkend diploma heeft. De voorbije jaren werd er intensief gezocht naar een manier om deze ziekenhuisstage uit te bouwen tot een zinvolle en boeiende periode voor zowel huisartsen in opleiding, specialisten als patiënten. Zeer veel specialisten werden bereid gevonden om een opleiding bij het ICHO te volgen en een erkenning als opleider van haio’s te halen.

In vele ziekenhuizen bleek er een groot engagement te zijn naar de huisartsen uit de regio en een wil om bij te dragen aan een sterke eerstelijnszorg. Het is een unieke kans om de eerste en tweede lijn dichter bij mekaar te brengen, om mekaars denkwereld en werksituatie beter te leren kennen en de transmurale samenwerking te kunnen verbeteren.

Interview met Sara Vanhoorenbeeck, huisarts in opleiding, en Dr. Dirk Peeters, liaison psychiater in AZ Sint Jozef Malle (uit de nieuwsbrief voor ziekenhuisopleiders)

Dag Sara, het einde van het eerste opleidingsjaar is in zicht en de ziekenhuisstages komen eraan. Hoe is dit voor jou?
Dr. Vanhoorenbeeck: “Ik  heb nu een jaar lang gewerkt in een biotoop waarin ik graag werk, ik heb een zekere routine ontwikkeld en voel me hier thuis. De vertrouwde huisartsenpraktijk moeten achterlaten, is natuurlijk wel spijtig. De stap naar het ziekenhuis is een grote en ook wel spannende stap, maar ik heb er wel een positief gevoel bij.”  
 
Heb je het gevoel voldoende voorbereid te zijn op deze nieuwe uitdaging?
Dr. Vanhoorenbeeck : “Als haio hebben we lang weinig zicht gehad op wat er nu concreet in het ziekenhuis van ons ging verwacht worden. Gelukkig hebben we van onze zipo een heel duidelijk overzicht gekregen van wat er van ons verwacht wordt, de competenties die we kunnen aanleren tijdens de stage, het takenpakket. Deze concrete informatie werkte erg geruststellend. 
 
Heb je al persoonlijk kunnen kennismaken met je zipo?
Dr. Vanhoorenbeeck : ”Ja, zeker. Ik ben met mijn zipo’s samengekomen om met elkaar kennis te maken en kregen een rondleiding in het ziekenhuis. Deze persoonlijke kennismaking maakte alles veel concreter en dat hielp bij de voorbereiding. Zo werd het duidelijk hoe de verdeling tussen de verschillende disciplines tijdens mijn stage zal verlopen.  Ik heb het gevoel dat we als haio écht welkom zijn in het ziekenhuis, en dat is fijn.”
 
Heb je het gevoel dat de ziekenhuisstages een leerrijk onderdeel van je opleiding zijn?
Dr. Vanhoorenbeeck : “Dankzij het jaar ervaring in de huisartsenpraktijk, weet ik nu veel beter wat ik in het ziekenhuis wil leren. Tijdens het stagejaar was dat veel minder duidelijk. Dan was het meer afwachten om te kijken welke leerkansen zich aanboden. Nu weet ik duidelijker wat ik nog wil leren. Het is allemaal veel concreter geworden. Ik kijk er ook naar uit om te kijken hoe het is om met specialisten te kunnen samenwerken. Ik heb zin in dit nieuwe avontuur!”

Dr. Peeters, het is bijna 1 oktober!
Dr. Peeters: “Inderdaad, een groot moment. We zijn klaar om de drie haio’s te verwelkomen die bij ons in het ziekenhuis zullen starten. De eerste dag zullen zij ’s morgens ontvangen worden en een opleiding krijgen om met het patientendossier te kunnen werken. Daarna krijgen zij een rondleiding binnen het ziekenhuis. Op het einde van de voormiddag kunnen zij dan echt aan de slag op hun dienst.”
 
U hebt al ervaring in het opleiden van ASO’s. Waarin ligt voor u het verschil met het opleiden van haio’s?
Dr. Peeters: “Een haio werkt meer context gericht dan een ASO. Een ASO heeft meer een technische/neurobiologische/diagnostische benadering. Ik kijk uit naar de interactie met de haio’s. Zo is het voor ons leerrijk om te weten welke informatie een huisarts echt nodig heeft om de zorg voor de patiënt na ontslag goed te kunnen verderzetten.
Bovendien is het boeiend om in het ziekenhuis, waarin er steeds meer een evolutie is naar orgaanspecialisten en superspecialisten, om met de haio terug een meer holistische blik binnen de muren van het ziekenhuis te krijgen. “

Voelt u zich voldoende voorbereid om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen?
Dr. Peeters: “De introductiesessies en vaardigheidstrainingen waren zeer leerrijk en interessant. Zo hebben we beter zicht gekregen op de huisartsenopleiding en de denkkaders waarmee de haio’s werken. Het zal voor ons allen nog wat zoeken zijn hoe dit alles concreet op de werkvloer zal verlopen, maar we hebben er vertrouwen in. We zijn van plan om de samenwerking, in overleg met de haio’s, van nabij op te volgen, te bespreken en bij te sturen waar nodig.”

Wat deed u beslissen om te starten als ziekenhuisopleider voor haio’s?
Dr. Peeters: “Hiervoor waren meerdere redenen. Eerst en vooral mijn persoonlijke, professionele missie: de erkenning van de liaison – psychiatrie als specialiteit. Deze tak binnen de geneeskunde heeft soms nog gebrek aan erkenning, terwijl het net ongelooflijk belangrijk is dat we beseffen dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. De liaison psychiatrie werkt multidisciplinair, en moet meer buiten de muren van het ziekenhuis geraken om het zorgsysteem van de patient in de thuissituatie te kunnen verbeteren. Ook binnen de muren van het ziekenhuis kan een haio een verbindende rol spelen tussen de verschillende specialismen. In de toekomst zullen psychische en psychiatrische problemen meer en meer bij de huisarts opgevolgd worden. Voldoende kennis en ervaring voor huisartsen komt daarbij zeker van pas. Ik ben trots dat we aan de opleiding voor huisartsen kunnen meewerken en dankbaar dat de directie van het ziekenhuis dit mee ondersteund heeft.“